Submitted by esgem on Sun, 04/04/2021 - 14:38

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

 

Kære forældre og frivillige 

Så er det atter blevet tid til årets generalforsamling, og vi håber at se så mange af Jer som muligt:

Mandag d. 26/4-2021 kl. 19:30 - ca. 20:00
(a
fholdes online - link følger på dagen)

Så hvis du er nysgerrig efter at vide lidt om hvordan det står til i Coding Pirates Viborg, eller hvem vi egentlig er - så er du meget velkommen :-) 

Du kan melde dig til på Facebook begivenheden her.

Link til online mødet offentliggøres i begivenheden på dagen for generalforsamlingen

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 19/4-2020 og kan indsendes på mail: viborg@codingpirates.dk


Vi glæder os til at se Jer!
Mvh Bestyrelsen

 


Dagsordenen iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent 
  1. Bestyrelsen indstiller at fastholde 500 kr. pr. sæson i tråd med hovedorganisationen.
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:  
  1. Esge Moos
  2. Thomas Juul Pedersen
  3. Tonny Mathiasen
  4. Andreas Hesselholt
  5. Albert Søndergård Pedersen (suppleant)
  6. Mikael Kjær Hansen (suppleant)
  7. Jonas Mæng (biblioteksrepræsentant)
 7.  Valg af revisor
  1. Bestyrelsen indstiller Lars Østerballe
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt