Submitted by esgem on Sun, 04/04/2021 - 14:38

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

 

Kære forældre og frivillige 

Så er det atter blevet tid til årets generalforsamling i Coding Pirates Viborg/Bjerringbro, hvor vi håber at se så mange af Jer som muligt

Generalforsamlingen afholdes: 

Mandag d. 25/4-2022 kl. 17:30 - 18:30

Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens Vej 1
8850 Bjerringbro

Så hvis du er nysgerrig efter at vide lidt om hvordan det står til i Coding Pirates Viborg/Bjerringbro, så er du meget velkommen :-) 

Du kan melde dig til på Facebook begivenheden her.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 18/4-2022 og kan indsendes på mail: viborg@codingpirates.dk


Vi glæder os til at se Jer!
Mvh Bestyrelsen

 


Dagsordenen iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent 
  1. Bestyrelsen indstiller at fastholde 500 kr. pr. sæson i tråd med hovedorganisationen.
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:  
  1. Esge Moos
  2. Thomas Juul Pedersen
  3. Tonny Mathiasen
  4. Brian Nørremark
  5. Jonas Mæng (biblioteksrepræsentant)
  6. Albert Søndergård Pedersen (suppleant)
  7. Jesper Madsen (suppleant)
 7.  Valg af revisor
  1. Bestyrelsen indstiller Lars Østerballe
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt